លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Angk Snuol

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Angk Snuol

លេខកូដយោង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Land for Sale at Angsnor

Total L.size: 8261sqm
Asking price: $90/sqm

សង្ខេប

  • លេខយោង 3433181
  • ផ្ទៃដី​សរុប 8261 m²

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • បឋមសិក្សា
  • មធ្យមសិក្សា