លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork
លក់ ផ្ទះល្វែង Toul Kork

លក់ ផ្ទះល្វែង
Toul Kork Boeung Salang

លេខកូដយោង

134 m²

320.000 $

Land with ground floor for sale

Total land size :134sqm
Asking price : $

សង្ខេប

  • លេខយោង 2795678
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 134 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 134 m²

នៅជិត

  • ហាង
  • កណ្តាលក្រុង