លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

960 m²

380 $

ដីលក់

Land for sale .
Land size (25x40m)
Location : Salakomreuk area .
Asking price : $380/sqm (Negotiation)
contacts (077 878 474 / 010 696 515)

សង្ខេប

  • លេខយោង 2758314
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 960 m²