លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

508 m²

195 $

ដីលក់

Land for sale in salakomreuk area
land size (17x31m) (508sqm) in hard tittle
asking Price $195/sqm
Contacts : 077 878 474 / 010 696 515

សង្ខេប

  • លេខយោង 2656911
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 508 m²