លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon BKK 2

លេខកូដយោង

234 m²

1.070.000 $

ដីលក់លើផ្លូវរកស៊ីក្រោយរោងកុនគីរីរម្យ/Land for sale on Business road

St.143, Bkk2, Chomkarmon, Phnom Penh. (Behind Kerirom cinema)
Land size: 9.4 X 25 (234qsm)
Hard title
Business road
Price: 1,070,000USD

សង្ខេប

  • លេខយោង 2649789
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 234 m²