លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ផ្ទះល្វែង ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ផ្ទះល្វែង
ក្រុងភ្នំពេញ

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

80 m²

730.000 $

2 Flats for Sale Near Aeon2 Sen Sok

Selling price: 730.000$
2 flats, 2 floors
Land size: 4m x 20m
Building size: 4m x 16m
4 Bedrooms, 5 bathrooms
Location: Near Aeon 2, Sangkat Sen Sok, Khan Sen Sok, Phnom Penh.

សង្ខេប

  • លេខយោង 2616035
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 80 m²
  • លក្ខខណ្ឌ ថ្មី
  • ជាន់ ជាន់ផ្ទាល់ដី