ជួល វីឡា
Siem Reap Svay Dankum

លេខកូដយោង

4 បន្ទប់

1.200 $ / ខែ

ជួល វីឡា Siem Reap Svay Dankum

សង្ខេប

  • លេខយោង 2614761
  • បន្ទប់ 4 បន្ទប់
  • កំដៅ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • ទឹក Collective
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • ការមើល មើលឃើញទេសភាពទាំងមូល

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត