លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

458 m²

250 $

ដីលក់

Land for Sale in Salakomreuk area and close to Navuthu dream
Size :( 13.5x30m) Hard title
Asking price : $250/sqm can talk
Contacts 077 878 474/ or sms me by inbox thanks

សង្ខេប

  • លេខយោង 2557557
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 458 m²