លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

552 m²

300 $

ដីលក់

Land for Sale in Salakomreuk area and close to spring palace .
Size :( 11.5x48m) Hard title
Asking price : $165,600 can talk
Contacts 077 878 474/ or sms me by inbox thanks

សង្ខេប

  • លេខយោង 2557555
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 552 m²