លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap
លក់ ផ្ទះ Siem Reap

លក់ ផ្ទះ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

550.000 $

ផ្ទះសំរាប់លក់

This Villa location Salakomreuk area Siem Reap
Land size (35x40m)
Building ( 8x12m) have 6 rooms 8 baths swimming pool garden
Can rent $1,500 per month asking price for sale :$550,000 (can talk)
Contacts :077 878 474 / 010 696 515.

សង្ខេប

  • លេខយោង 2556479
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 1400 m²

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត
  • អាងហែលទឹក