លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon
លក់ ដីទ្បូ Chbar Mon

លក់ ដីទ្បូ
Chbar Mon Chbar Mon

លេខកូដយោង Nith0003

50 ha

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Land for Sale

ដីលក់នៅតាមផ្លូវជាតិលេខ៤៤
Total L.size :50Hectares
Wide : 145m
Contact: 017 82 11 33 / 096 8888 005

សង្ខេប

  • លេខយោង Nith0003
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 50 ha

នៅជិត

  • បឋមសិក្សា
  • មធ្យមសិក្សា