លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

1400 m²

300 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2341217
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1400 m²