លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

352 m²

130 $

ដីលក់

ដីលក់បន្ទាន់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2331275
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 352 m²