លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap

លក់ ផ្ទះល្វែង
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង

399 m²

1 $

ផ្ទះល្វែងលក់

លក់

សង្ខេប

  • លេខយោង 2328822
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 399 m²