លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង

300 m²

100 $

លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

សង្ខេប

  • លេខយោង 2318327
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 300 m²