លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង

224 m²

55 $

ដីលក់

ដិលក់បន្ទាន់
ទំហំ (៨x២៨ម)
តំលៃ ៥៥,០០០ ដុល្ហារ
ទីតាំងភូមិបឹងដូនប៉ា សៀមរាប​

សង្ខេប

  • លេខយោង 2318326
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 224 m²