លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap
លក់ ផ្ទះល្វែង Siem Reap

លក់ ផ្ទះល្វែង
Siem Reap

លេខកូដយោង

100 m²

150.000 $

ផ្ទះល្វែងលក់

ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់
ទីតាំងនៅទល់មុខផ្សារត្រាំនាគ អាចប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗបាន
ទំនាក់ទំនង : 077 878 474 / 010 69 65 15 .

សង្ខេប

  • លេខយោង 2307836
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 100 m²