លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap

លេខកូដយោង

607 m²

160 $

ដីលក់

ដីសំរាប់លក់
ទំហំ (១៤,៥ x ៤០ម)
ទំនាក់ទំនង 077 878 474 /010 69 65 15

សង្ខេប

  • លេខយោង 2305937
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 607 m²