លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Siem Reab

លេខកូដយោង

2100 m²

300 $

ដីលក់

ដីនេះមានទីតាំងនៅតាមបណ្តោផ្លូវវាងក្រុងទីមួយខាងកើតវត្តកង់មុច

សង្ខេប

  • លេខយោង 2291719
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2100 m²