លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Dangkao Cheung Aek

លេខកូដយោង

4 ha

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Dangkao Cheung Aek

សង្ខេប

  • លេខយោង 2264162
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4 ha
  • ផ្ទៃដី​សរុប 4 ha

នៅជិត

  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក