លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Prek Pnov
លក់ អគារស្នាក់នៅរូម Prek Pnov

លក់ អគារស្នាក់នៅរូម
Prek Pnov

លេខកូដយោង

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

Land for Sale - Prek Pnov

Good land for investment of total L.size 3300sqm
Asking price: $300/sqm

សង្ខេប

  • លេខយោង 3439592
  • ផ្ទៃដី​សរុប 300 m²

សេវាកម្ម

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • បឋមសិក្សា
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក