លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao
លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន Dangkao

លក់ ដីលំនៅដ្ឋាន
Dangkao Prey Sa

លេខកូដយោង

4080 m²

320 $ / m²

Land for Sale - Prey Sor Area

Location : Near Borey New world Chomkardong, Prey Sor Area
Total land size : 8040sqm
Asking Price: $320/sqm

Land for Sale near new world Chomkar Dong
Total Land size: 4080sqm
Asking Price: $320/sqm

សង្ខេប

  • លេខយោង 3375576
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 4080 m²

នៅជិត

  • រថយន្តក្រុង
  • ហាង
  • បឋមសិក្សា
  • មធ្យមសិក្សា
  • ព្រ​លាន​យន្តហោះ
  • សាកលវិទ្យាល័យ