លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Sen Sok

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Sen Sok Phnom Penh Thmey

លេខកូដយោង

2201 m²

900 $

ដីលក់តំបន់ភ្នំពេញថ្មី

ដីលក់តំលៃពិសេស

សង្ខេប

  • លេខយោង 2855037
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 2201 m²

នៅជិត

  • ហាង
  • ផ្សារទំនើប
  • សាកលវិទ្យាល័យ