លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap
លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

1200 m²

390 $

ដីលក់

Land for sale .
Land size (20x60m)
Location : Salakomreuk area .
Asking price : $390/sqm (Negotiation)
contacts (077 878 474 / 010 696 515)

សង្ខេប

  • លេខយោង 2758313
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 1200 m²