លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov
លក់ ដីទ្បូ Chbar Ampov

លក់ ដីទ្បូ
Chbar Ampov Preaek Aeng

លេខកូដយោង

900 m²

200.000 $

Land for Sale at Prek Eng

ដីលក់នៅសង្កាត់ព្រែកឯងចូលតាមផ្លូវថៃហ្គើ
- Total Land size is 900sqm
- L.size : (20x45m)
- Asking Price: $200,000
Location on the national road 1 turn on Tiger Street about 400m turn left with 170m reach destination.

សង្ខេប

  • លេខយោង 2700859
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 900 m²
  • ផ្ទៃដី​សរុប 900 m²

នៅជិត

  • បឋមសិក្សា
  • មធ្យមសិក្សា