លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon
លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម Chamkarmon

លក់ ដីពាណិជ្ជកម្ម
Chamkarmon Phsar Daeum Thkov

លេខកូដយោង

430 m²

3.800 $

Land for Sale / Rent

Land for sale along the street 271 Psar Dem Tkov
- L.size : (10×43m)
- Selling Price : $3800/sqm
- Rental : $1800/month
- Hard Tittledeeds

សង្ខេប

  • លេខយោង 2673389
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 430 m²

នៅជិត

  • បឋមសិក្សា
  • កណ្តាលក្រុង
  • មន្ទីរពេទ្យ/គ្លីនិក
  • សាកលវិទ្យាល័យ