លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap
លក់ វីឡា Siem Reap

លក់ វីឡា
Siem Reap Sla Kram

លេខកូដយោង

6 បន្ទប់

380.000 $

Villa for Sale

Villa for Sale in Slagram area have 6 rooms 6 baths 2 living rooms and 2 kitchen , garden , parking
Income for rent $1,500 per month and still have 1 more year contract.
Asking price $380,000.
Contacts : 077 878 474 / 010 696 515

សង្ខេប

  • លេខយោង 2540002
  • បន្ទប់ 6 បន្ទប់
  • ផ្ទៃដី​សរុប 413 m²
  • លក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌល្អ
  • បែមុខទៅ ទិស​ខាងលិច

សេវាកម្ម

  • ម៉ាស៊ីនត្រជាក់
  • គ្រឿងសង្ហារឹម
  • អ៊ីនធើណេត