លក់ ដីទ្បូ Siem Reap

លក់ ដីទ្បូ
Siem Reap Sala Kamraeuk

លេខកូដយោង

400 m²

450 $

ដីលក់

ដីលក់នៅជិត​វត្តដំណាក់
ទំហំ (10x40m)
តំលៃ ៤៥០,០០០ ដុល្ហារ
ទំនាក់ទំនង ០៧៧ ៨៧៨ ៤៧៤​ /​០១០ ៦៩ ៦៥ ១៥

សង្ខេប

  • លេខយោង 2322611
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 400 m²