លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ
លក់ ដីទ្បូ ក្រុងភ្នំពេញ

លក់ ដីទ្បូ
ក្រុងភ្នំពេញ

លេខកូដយោង

6 ha

ស្នើរសុំបង្ហាញតម្លៃ

ដីលក់នៅផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ

- ទំហំដីសរុប៦ហិកតា
- ដីខ្ពស់ចាក់រួច
- តំលៃ$1350/sqm

សង្ខេប

  • លេខយោង 2263124
  • ក្រទ្បាផ្ទៃ 6 ha

នៅជិត

  • កណ្តាលក្រុង
  • ផ្សារទំនើប
  • មធ្យមសិក្សា